Reklama

CIECHANOWSKIUMWMWIADOMOŚCI

O środkach unijnych w Ciechanowie. Do wzięcia są 2 mld euro

Reklama

Jak fundusze europejskie odmieniły subregion ciechanowski i jak skutecznie wykorzystać wsparcie z Unii Europejskiej w obecnej perspektywie. O tym rozmawiano podczas konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”, która odbyła się wczoraj w Parku Nauki Torus w Ciechanowie.

W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu ciechanowskiego pozyskali aż 523,5 mln zł unijnej pomocy na realizację ponad 340 projektów. Pozwoliło to na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 837 mln zł. Liderami w sięganiu po unijne środki w naszym subregionie są: powiat płoński, który uzyskał ponad 186 mln zł dofinansowania oraz powiat ciechanowski, któremu udało się zdobyć blisko 185 mln zł.

Na każdym kroku widać, jak miasto wykorzystało poprzednią perspektywę unijną – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

 

Krzysztof Kosiński szacuje, że w tej perspektywie Ciechanów ma szanse na pozyskanie kwoty 100 mln zł.

W tej edycji programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza do wzięcia są 2 mld euro. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne, będzie również wyczekiwany nabór wniosków dotyczący dróg.

Przed beneficjentami kolejne nabory – wyjaśnia zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

 

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej.

Harmonogram najbliższych konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza
Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu
Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych
Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.
Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa
Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.
Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.
Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.
Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)
Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.
Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność
Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich
Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.
Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu
Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT
Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł
Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN
Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza
Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny
Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych
Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023
Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu
Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów
Typy projektów: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących
Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023
Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu
Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa
Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji, Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej
Planowane rozpoczęcie: listopad 2023
Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych
Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług
Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023
Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich
Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia
Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.
Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin
Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej
Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.
Alokacja: 19 362 740 zł

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas. Aby to zrobić, zaznacz wybrany fragment, a następnie wciśnij jednocześnie klawisze„Ctrl” i „Enter”.

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Edyta Szewczyk

dziennikarz, wydawca

Więcej wiadomości z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: