Reklama

CIECHANOWSKIUMWMWIADOMOŚCI

O środkach unijnych w Ciechanowie. Do wzięcia są 2 mld euro

Reklama

Jak fundusze europejskie odmieniły subregion ciechanowski i jak skutecznie wykorzystać wsparcie z Unii Europejskiej w obecnej perspektywie. O tym rozmawiano podczas konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”, która odbyła się wczoraj w Parku Nauki Torus w Ciechanowie.

W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu ciechanowskiego pozyskali aż 523,5 mln zł unijnej pomocy na realizację ponad 340 projektów. Pozwoliło to na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 837 mln zł. Liderami w sięganiu po unijne środki w naszym subregionie są: powiat płoński, który uzyskał ponad 186 mln zł dofinansowania oraz powiat ciechanowski, któremu udało się zdobyć blisko 185 mln zł.

Na każdym kroku widać, jak miasto wykorzystało poprzednią perspektywę unijną – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

 

Krzysztof Kosiński szacuje, że w tej perspektywie Ciechanów ma szanse na pozyskanie kwoty 100 mln zł.

W tej edycji programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza do wzięcia są 2 mld euro. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne, będzie również wyczekiwany nabór wniosków dotyczący dróg.

Przed beneficjentami kolejne nabory – wyjaśnia zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

 

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej.

Harmonogram najbliższych konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza
Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu
Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych
Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.
Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa
Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.
Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.
Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.
Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)
Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.
Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność
Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich
Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.
Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu
Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT
Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł
Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN
Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza
Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny
Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych
Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023
Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu
Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów
Typy projektów: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących
Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023
Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu
Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa
Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji, Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej
Planowane rozpoczęcie: listopad 2023
Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych
Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług
Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023
Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich
Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia
Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.
Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin
Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej
Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.
Alokacja: 19 362 740 zł

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas. Aby to zrobić, zaznacz wybrany fragment, a następnie wciśnij jednocześnie klawisze„Ctrl” i „Enter”.

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Edyta Szewczyk

dziennikarz, wydawca

Więcej wiadomości z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów:

Wdrożyliśmy RODO, używamy cookies - korzystając ze strony zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close