Reklama

CIECHANOWSKIWIADOMOŚCI

Poznaliśmy listę projektów zgłoszonych do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie w lutym

Reklama

29 projektów będzie walczyło o realizację w kolejnej już edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie mieszkańców ruszy 1 lutego i potrwa przez cały miesiąc.

W tegorocznej edycji zgłoszono 37 projektów. 29 z nich przeszło pozytywnie weryfikację formalno-merytoryczną: 16 projektów osiedlowych i 13 ogólnomiejskich. Do głosowania nie zakwalifikowano ośmiu projektów.

Większość zaproponowanych przez mieszkańców zadań stanowią tzw. projekty twarde, dotyczące miejskiej infrastruktury. 7 wniosków z kategorii tzw. miękkich to zajęcia sportowe, szkolenia czy pomoc społeczna.

1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. Każda osoba będzie mogła zagłosować na jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Na jednym osiedlu zrealizowany może zostać jeden zwycięski projekt o wartości do 100 tys. zł. W przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, projekt zostanie zrealizowany po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów poparcia. Realizacja projektu ogólnomiejskiego „twardego” będzie możliwa po zdobyciu przez niego w głosowaniu minimum 400 głosów. Natomiast w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie o charakterze „miękkim” do realizacji przeznaczone będą trzy projekty, które zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców.

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

PROJEKTY OSIEDLOWE
OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA”
1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Witosa (działka nr 569).
Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw. Kosztorys obejmuje montaż nowego ogrodzenia. Plac zabaw zostanie doposażony o nowe urządzenia wielofunkcyjne i nawierzchnię poliuretanową.
Pomysłodawca: Małgorzata Gołębiewska
Koszt: 100 000 zł
OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA II”
1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – II Etap.
Projekt zakłada kontynuację prac dotyczących odprowadzenia wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Drugi etap obejmuje wymianę nawierzchni na drodze oraz wyprofilowanie do wykonanej w I etapie instalacji deszczowej.
Pomysłodawca: Robert Modelski
Koszt: 100 000 zł
2. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.
Założeniem projektu jest wymiana zużytego, uszkodzonego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dwóch zestawów zabawowych (wieża z dachem, zjeżdżalnia), huśtawki i bujaków oraz wymianę poszycia altanki. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.
Pomysłodawca: Paulina Maliszewska
Koszt: 100 000 zł
OSIEDLE „KARGOSZYN”
1. Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka”.
Celem projektu jest uzupełnienie wyposażenia edukacyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w dodatkowe elementy zabawowe i edukacyjne takie jak: wahadło Newtona, szumiące rury, huśtawkę, trampolinę ziemną, bujak. Ponadto zostaną zainstalowane latarnie solarne oraz monitoring. Kamery będą podłączone do znajdującego się w budynku szkoły rejestratora obrazu i obejmą zasięgiem cały teren placu zabaw.
Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 99 985 zł
OSIEDLE „KWIATOWE”
1. Oświetlone Kwiatowe.
Projekt zakłada zakup i montaż 3 lamp solarnych na placu zabaw przy ul. Wesołej przy boisku, placu zabaw dla maluchów oraz przy minirampie.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 60 000 zł
OSIEDLE „PŁOŃSKA”
1. Bezpieczna nawierzchnia na osiedlowym placu zabaw i siłowni zewnętrznej „Mama Ja Chcę Buju Buju” przy ul. Wincentego Witosa i Księcia Konrada II.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni piaskowej na osiedlowym placu zabaw. Główne działania to usunięcie piasku, utwardzenie i przygotowanie podbudowy pod urządzenia zabawowe.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł
2. Naprawa nawierzchni asfaltowej przed blokiem w ul. Marii Ranieckiej 6.
Celem projektu jest naprawa zniszczonej nawierzchni. Kosztorys obejmuje frezowanie, regulację studzienek oraz położenie nowej nawierzchni przed budynkiem przy ul. M. Ranieckiej 6.
Pomysłodawca: Łukasz Rozbicki
Koszt: 54 500 zł
3. „O przyrodę dbamy – zdrowo się odżywiamy”.
Założeniem projektu jest utworzenie w Miejskim Przedszkolu nr 2 ogródków dla każdej grupy przedszkolnej, umożliwiających zasadzenie ziół, warzyw oraz krzewów owocowych. Realizacja da dzieciom możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozbudzania zainteresowań otaczającym światem oraz kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. W kosztorysie, oprócz budowy rabat, ujęto również zakup sadzonek i nasion oraz narzędzi ogrodniczych dla dzieci.
Pomysłodawca: Edyta Wiśniewska
Koszt: 65 000 zł
OSIEDLE „PODZAMCZE”
1. Monitoring na osiedlu Podzamcze.
Projekt zakłada montaż kamer obrotowych monitorujących przy rondzie Meudon i na skrzyżowaniu ulic: Zielonej i Parkowej.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Piotr Grabowski
Koszt: 84 225 zł
2. I Etap modernizacji ulicy Krasińskiego (wjazd od ul. Gostkowskiej i ul. Husarskiej) poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami.
Założeniem projektu jest wykonanie I etapu modernizacji fragmentu ul. Krasińskiego i fragmentu ul. Husarskiej poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac.
Pomysłodawca: Jadwiga Jędrychowska
Koszt: 100 000 zł
OSIEDLE „PRZEMYSŁOWE”
1. Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie.
W ramach projektu przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem oraz zamontowanie nowego ogrodzenia wokół terenu przedszkola.
Pomysłodawca: Katarzyna Zakrzewska
Koszt: 99 927 zł
OSIEDLE „SŁONECZNE”
1. Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie – I Etap.
I Etap inwestycji zakłada opracowanie dokumentacji projektu, która umożliwi realizację robót ziemnych pod przyszłe oświetlenie składające się z 15 słupów oświetleniowych przy ul. Zagrodowej i Nizinnej. Ponadto I etap obejmie wykonanie budowy części oświetlenia.
Pomysłodawca: Andrzej Dudkiewicz
Koszt: 98 092,50 zł
2. Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap.
Założeniem projektu jest uzupełnienie boiska wielofunkcyjnego na Bielinie o kolejne elementy. Realizacja projektu rozpocznie się od opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje montaż brakujących piłkochwytów wraz z siatką i bramką. Ponadto autor projektu przewiduje wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki, boisko modułowe wraz z podbudową, zakup i montaż zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona i siatkówki, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, żagiel cieniujący.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł
OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE”
1. „Eko-przedszkolaki” – modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.
Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje m.in. montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w zestaw sprawnościowy, tablicę kredową, piaskownicę z zadaszeniem i bujaki.
Pomysłodawca: Joanna Chełmińska
Koszt: 91 436,2 zł
2. „Nowoczesne przedszkole”.
Założeniem projektu jest zakup trzech monitorów interaktywnych oraz zestawu medycznego LOGOPEDIA PRO. Pomoce edukacyjne będą wykorzystywane podczas zajęć interaktywnych z podopiecznymi Miejskiego Przedszkola nr 6, dzięki czemu nauka stanie się dla dzieci bardziej aktywizująca i atrakcyjna. Pomocna będzie w pracy z dziećmi z wadami wymowy.
Pomysłodawca: Renata Dubikowska
Koszt: 28 240 zł
OSIEDLE „ZACHÓD”
1. Nowoczesna siódemka – projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7.
Projekt obejmuje zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia pracowni i świetlic. Zakupione mają być projektory z ekranami, laptopy i myszki, sprzęt audio wykorzystywany na lekcjach muzyki, odczynniki laboratoryjne, zestawy do prowadzenia doświadczeń, roboty edukacyjne, tablety, sztalugi i oprogramowanie do nauki języka angielskiego. Kuchnia szkolna będzie wyposażona w piec konwekcyjny. Ponadto do szkoły trafią ławki, worki do siedzenia oraz tablica wolnostojąca. Wyposażenie sali sensorycznej zostanie uzupełnione m.in. o piasek kinetyczny, kulki do suchego basenu, materac sensoryczny, lampę LED, koc obciążeniowy. Projekt nie obejmuje kosztów montażu poszczególnych sprzętów, co zapewni szkoła we własnym zakresie z pomocą rodziców.
Pomysłodawca: Maciej Hugon Gotz
Koszt: 100 000 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
1. Bezpieczna rodzina 3.0 – zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4. roku życia oraz ich rodziców.
Projekt jest kontynuacją poprzedniej edycji „Bezpiecznej rodziny”. Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Jest oparty na systemie nauczania Takewon-do. Zakłada udział par trenujących (dziecko-rodzic). Zajęcia trwać będą 30-45 minut.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
Koszt: 30 000 zł
2. Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków.
Nowa siedziba Ostoi Mruczków wymaga wyposażenia w niezbędne do jej funkcjonowania rzeczy. Projekt ma na celu zakup klatek weterynaryjnych oraz kontenerów transportowych i klatek kennelowych. Zakupiony będzie także stół zabiegowy z materacem do wykonywania opatrunków, podawania leków oraz badań kotów. Wysokiej jakości sprzęt, który zostanie zakupiony do Ostoi Mruczków będzie służył w izolatorium. Klatki weterynaryjne i klatki kennelowe są niezbędne do odizolowania kotów nowo przyjętych i chorych. Transportery będą wykorzystywane przy przewożeniu kotów z miejsca złapania do weterynarza.
Pomysłodawca: Ilona Kowalska
Koszt: 81 800 zł
3. Drzewa dla Ciechanowa – III etap.
Projekt przewiduje zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, grabów i buków.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł
4. Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
Projekt zakłada leczenie kotów (koci katar, panleukopenia, zabiegi operacyjne), dzięki którym koty będą mogły wrócić do zdrowia. Kosztorys obejmuje koszt leczenia zwierząt oraz zakup środków przeciwko pasożytom. Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie Pies i Spółka we współpracy w lekarzami weterynarii. Zadanie będzie realizowane w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
Pomysłodawca: Anna Lachowska
Koszt: 30 000 zł
5. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońskiej – III Etap.
Głównym założeniem projektu jest wykonanie III etapu modernizacji parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada budowę miejsc postojowych dla około 36 samochodów z drogami manewrowymi.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 200 000 zł
6. I Charytatywny Turniej Szkół Średnich w Siatkówkę.
Projekt zakłada organizację I Charytatywnego Turnieju Szkół Średnich w Siatkówkę w hali MOSiR przy ul. 17 Stycznia 60c. Wezmą w nim udział drużyny ze wszystkich szkół średnich z terenu Ciechanowa oraz gościnnie ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Z każdej szkoły wystawione zostaną dwie drużyny: damska i męska. Kosztorys obejmuje zakup medali, pucharów i statuetek oraz wyżywienie i zakup wody dla uczestników.
Pomysłodawca: Kaja Szymańska
Koszt: 14 900 zł
7. „Z wodą za pan brat” – nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu.
Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć z nauki pływania dla osób z niepełnosprawnościami.  Zajęcia odbędą się w formie czterech 2-tygodniowych turnusów, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania przy wsparciu rodziców bądź opiekunów. Maksymalna liczba uczestników każdego turnusu to 8 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Projektodawca przewiduje 2 turnusy w lipcu oraz 2 turnusy w sierpniu. Ponadto projekt zakłada organizację Światowych Dni Świadomości Autyzmu. Ostatnią częścią zadania jest wyjazd dla osób z niepełnosprawnościami (w tym uczestników kursu) do wodnego parku rozrywki przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak, Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 30 000 zł
8. Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia Solankowa.
Założeniem projektu jest montaż tężni solankowej na terenie rekreacyjnym przy pętli miejskiej na wysokości ul. Wesołej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz nasadzeniami zieleni. Ponadto: wyrównanie i utwardzenie terenu.
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Sebastian Andrzejczak
Koszt: 200 000 zł
9. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VI etap.
Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych o trasy zlokalizowane dookoła mniejszego zbiornika wodnego (wzdłuż ul. Podleśnej) i połączenie ścieżek. Realizacja projektu ma na celu zachęcenie do uprawiania sportów i rekreacji o każdej porze roku.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł
10. Ścieżka zdrowia w Miejskim Parku Ojców im. Wacława Pikusa.
Celem projektu jest instalacja na wcześniej przygotowanym podłożu zestawu urządzeń sprawnościowych, zjazdu linowego, huśtawki i bujaka, które utworzą „ścieżkę zdrowia” w malowniczej scenerii Parku Ojców. Oprócz tego kosztorys zakłada wyposażenie sieci ścieżek spacerowych w elementy małej architektury, tj. lampy ledowe, ławki, stojak na rowery, tablicę z opisem i kosz na śmieci.
Pomysłodawca: Katarzyna Dobies
Koszt: 200 000 zł
11. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn – II edycja.
Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna będzie składała się z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3.
Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski
Koszt: 30 000 zł
12. „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.
Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i gry drużyn dzieci, młodzieży i seniorów. Kosztorys projektu obejmuje opłacenie delegacji sędziowskich, kontraktów trenerów oraz zakup sprzętu sportowego.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł
13. Rycerze Juranda: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP.
Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2023/2024, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży trenującej w klubie.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

Jeśli znalazłeś błąd w tekście, prosimy o powiadomienie nas. Aby to zrobić, zaznacz wybrany fragment, a następnie wciśnij jednocześnie klawisze„Ctrl” i „Enter”.

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Edyta Szewczyk

dziennikarz, wydawca

Więcej wiadomości z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: